Voorlichting & Expositie

 

Het Training Center ontvangt groepen om hen voor te lichten over de biogebaseerde economie, circulaire economie en gerelateerde economische activiteiten in de regio. Naast de interactieve expositie “Bio Base Experience” staan hierin workshops en laboratoriumproeven centraal.

 

De Bio Base Experience is een 2 tot 2,5 uur durend bedrijfsbezoek waarin je op een leuke leerzame manier meegenomen word in de wereld van de biobased economie, circulaire economie en/of duurzaamheid. Er zijn programma’s beschikbaar vanaf de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs tot en met hogescholen, universiteiten, personeelsverenigingen en serviceclubs.

Scholen starten met een instructiefilm in ons mooie auditorium, waarna ze met een gids door onze interactieve expositie gaan. In de expositie komen de volgende onderwerpen aan bod: biomassa, duurzaamheid, overbevolking, technologie en beroepenoriëntatie.  Er wordt afgesloten met een workshop in ons laboratorium. Hier krijgen de scholieren een labjas aan en gaan hands-on proefjes doen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.bbeu-experience.nl.

Voor de andere doelgroepen wordt er een specifiek programma gemaakt. Vaak begint dit met een algemene presentatie over het Bio Base Europe Training Center en de biobased en circulaire economie. Vervolgens volgt er een interactief / actief gedeelte waarbij de deelnemers getriggerd worden (eventueel in groepjes) na te denken over het onderwerp en hun bevindingen vervolgens te presenteren aan de groep. Afhankelijk van de wensen gaan ook zij door de expositie heen en ronden af met een proef in het laboratorium of krijgen een rondleiding door ons duurzaam (passief) gebouw. Een afsluitend drankje om nog even na te kletsen mag natuurlijk niet ontbreken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Stuur een e-mail naar experience@bbeu.org of bel 0115-724994.