Symposium Veiligheid & Innovatie, Grip op Data

Op 13 februari vond het Symposium Veiligheid & Innovatie – Grip op Data plaats bij Bio Base Europe Training Center. Tijdens dit Symposium werden er een aantal leuke en informatieve presentaties gegeven. Aansluitend werd er gebruik gemaakt van Break-out rooms. Hier werden informatieve presentaties en een workshop gehouden. Het betreft de workshop ‘’Personeelsdata bij een turn-around’’. Bij deze workshop werd door de heer Mutsaers inzicht gegeven in de hindernissen en kansen van het koppelen en toegankelijk maken en houden van deze data. Naast de workshop liet de heer Hoogstraten van Secure Logistics anderen kennismaken met het Digitale Safety Paspoort. Namens Schelde Safety Network, vertelde de heer de Reu welke rol een regionaal onderzoeks- en testcentrum kan vervullen. Nieuwe materialen en technieken maken het mogelijk om effectiever met veiligheid om te gaan. Hoe u aan testdata komt om uw beslissingen te onderbouwen of hoe u uw personeel kunt bijscholen zijn vraagstukken waarbij dit onderzoeks- en testcentrum u kan helpen. De heer Stol van BrainCreators vertelde over het inschatten van de bruikbaarheid van data voor een kunstmatige intelligentie toepassing. Het was een leerzame en gezellige middag, die afgesloten werd met een netwerkborrel op de bedrijvenmarkt. Kortom een fijne middag met positieve reacties.

Organiserende partijen: Ki<|Mpi, Masterclass Veiligheid ZW, Schelde Safety Network, Competence Development Center en Bio Base Europe Training Center.