Privacyverklaring

Privacyverklaring Bio Base Europe Training Center (CO3 Campus)

Bio Base Europe Training Center, gevestigd aan Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Op deze pagina vindt u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Bio Base Europe Training Center. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Bio Base Europe Training Center via administratie@bbeu.org.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Uw persoonsgegevens verwerken wij doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen mogelijk de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Naam bedrijf / organisatie / school
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via contactformulieren op onze websites, correspondentie en telefonisch

Met welk doel verwerkt Bio Base Europe Training Center persoonsgegevens
Bio Base Europe Training Center verwerkt uw persoonsgegevens om op uw verzoek contact met u op te kunnen nemen en/of u te kunnen benaderen. Daarnaast kan Bio Base Europe Training Center uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bio Base Europe Training Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten te leveren.
 • Om uw aanmelding en/of betaling af te handelen nadat u gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening.
 • Om (telefonisch of schriftelijk) contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening.
 • Om nieuwsbrieven of mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van Bio Base Europe Training Center worden algemene bezoekgegevens bijgehouden die gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Bio Base Europe Training Center gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Bio Base Europe Training Center maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bio Base Europe Training Center heeft hier geen invloed op. Bio Base Europe Training Center heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 Social media
Bio Base Europe Training Center maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Bio Base Europe Training Center gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden:

Hoe lang bewaart Bio Base Europe Training Center persoonsgegevens
Bio Base Europe Training Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bio Base Europe Training Center verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bio Base Europe Training Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van persoonsgegevens
Bio Base Europe Training Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarvoor maatregelen genomen om misbruik, verlies of openbaarmaking tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die Bio Base Europe Training Center verwerkt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bio Base Europe Training Center via administratie@bbeu.org.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door bepaalde websites wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u de websites mee bezoekt wordt geplaatst. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies van alle websites door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten gebruik maken en embedded content kan niet meer worden getoond. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de websites tegenvalt.

Google Analytics
Het statistiekenpakket Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Bio Base Europe Training Center maakt gebruik van Google Analytics om zo onze websites te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van Bio Base Europe Training Center geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u op hun website: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Social media
De verschillende social mediakanalen waarvan Bio Base Europe Training Center gebruikmaakt, gebruiken code, waarmee ze via de website cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Bio Base Europe Training Center gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bio Base Europe Training Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Bio Base Europe Training Center een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@bbeu.org. Bio Base Europe Training Center zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen
Bio Base Europe Training Center behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen.

Versie 1.0 – mei 2018