Partnerschap in duurzaam ondernemen

Bio Base Europe Training Center is hèt centrum voor duurzame economie en technologie. Het gebouw is een inspirerende locatie voor evenementen, voorlichting, scholing, vergaderen en flexibel werken en netwerken op het gebied van duurzaamheid. Dankzij het volledig passieve gebouw, aardwarmte, de waterzuiveringsinstallatie en meedraaiende zonnepanelen kan BBETC grotendeels in haar eigen energie- en spoelwaterbehoefte voldoen. Sinds de opening van het centrum in 2012 heeft het al 180.000 kg CO2-uitstoot vermeden. Het Training Center richt zich met name op het faciliteren van events en bijeenkomsten binnen de duurzame economie en technologie en ontvangt jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers.

BBETC biedt u de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam te koppelen aan hèt centrum voor duurzame economie en technologie door een Partnerschap in duurzaam ondernemen aan te gaan. Ook Partner worden in duurzaam ondernemen? Hier vindt u de drie mogelijke pakketten voor een Partnerschap in duurzaam ondernemen.

Huidige Partners in duurzaam ondernemen:

Biopark Terneuzen
Converting waste streams into Smart Links
www.bioparkterneuzen.com

Scalda
Middelbaar Beroeps Onderwijs
www.scalda.nl

Taalschool Zeeland
Nederlandse les aan anderstaligen staan
http://www.piblw.nl/taalschoolzeeland

De Glaswasspecialist
Glasbewassing
www.deglaswasspecialist.com

AgriSnellaad
Laadoplossingen
www.agrisnellaad.nl

Even Kijken Project B.V.
Projectinrichting
www.evenkijkenproject.nl

De Afvalbak BV
Afvalinzamelingssystemen
www.deafvalbak.nl

Solar2Enjoy Zeeland
Leveren / installeren van zonnepanelen
www.s2ezeeland.nl

RICOH Document Center West Brabant en Zeeland
Printoplossingen
www.documentcenter-brabant-zeeland.nl/