Grenzeloos Biobased Onderwijs

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_PANTONE

Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid. ‘Biobased’ is zelfs één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele. Deze ‘nieuwe’ grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. Dat zorgt voor nieuwe ontwikkelingen en businesskansen in sectoren als agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Bovendien zorgt de biobased economy voor duurzame ontwikkeling door de inzet van herbruikbare materialen.

De twee belangrijkste uitdagingen om de kansrijke biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen, zijn:

 • Bewustwording van bedrijven m.b.t. de kansen die er op dit terrein liggen en daaraan gekoppeld het creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten.
 • Het opleiden van geschikt, technisch en techno-economisch personeel, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

Binnen het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ werken daarom 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende co-financiers.

Deelnemen?
Geïnteresseerden uit onderwijs, overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via e-mail aan GBO@dordrecht.nl.

Doelstellingen

Meer specifiek zijn de doelstellingen van Grenzeloos Biobased Onderwijs:

 • Het in beeld brengen van de marktvraag
 • Het ontwikkelen van onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger en universitair onderwijs
 • Het creëren en beter benutten van grensoverschrijdende training- en researchfaciliteiten
 • Het vergroten van de uitwisseling van onderwijsmodules, docenten en studenten door het creëren van grensoverschrijdende kennisnetwerken en platformen.
 • Het grensoverschrijdend bij elkaar brengen van bedrijven, sectoren en onderwijsinstellingen in de biobased economy
 • Het verhogen van de in- en uitstroom van professionals in de technische en techno-economische opleidingen voor de biobased sector.

Partners

Het partnerschap Grenzeloos Biobased Onderwijs bestaat uit:

 • Gemeente Dordrecht/ regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden (verantwoordelijke)
 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Onderzoeksorganisatie in Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased)
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)

De resultaten van het project GBO zijn te vinden op www.biobasedonderwijs.eu/resultaat. Hier kunt u het onderzoek naar de marktvraag voor biobased onderwijs downloaden (onder het kopje marktvraag) en de inventarisatie van de grensoverschrijdende onderzoeks- en trainingsinfrastructuur (onder het kopje infrastructuur). Ook is hier info over het digitaal platform te vinden en de door GBO gemaakte filmpjes (onder het kopje kennisdelen).
Voor biobased lesmateriaal kunt u terecht op www.biobasednetwork.eu. Hier staan alle lesmodules en MOOCs die door de GBO-partners zijn ontwikkeld.