Partners

Partnerschap in duurzaam ondernemen

De activiteiten van het Bio Base Europe Training Center, centrum voor duurzame economie en technologie, worden mede mogelijk gemaakt door:

 logo_provincie_zeeland  logo gemeente terneuzen  LOGO_NSP_RGB
 logo provincie oost vlaanderen  logo biopark terneuzen  logo scalda

Bio Base Europe stimuleert de economische groei, innovatiecapaciteit en duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Aan de basis van Bio Base Europe liggen Ghent Bio-Energy Valley en Biopark Terneuzen.

Ghent Bio-Economy Valley ondersteunt de ontwikkeling van duurzame activiteiten in de Gentse regio (België).  Ghent Bio-Energy Valley is een gezamenlijk initiatief van Universiteit Gent, de Stad Gent, de Haven van Gent, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en verschillende industriële bedrijven actief in de productie, distributie, opslag en gebruik van bio-energie en biogebaseerde producten. Ghent Bio-Energy Valley is een toonaangevend Europees initiatief voor de ontwikkeling van de biogebaseerde economie van de toekomst. Ghent Bio-Energy Valley promoot de ontwikkeling van de biogebaseerde economie door middel van het opzetten van samenwerkingsprogramma’s, gezamenlijke initiatieven en het creëren van synergieën tussen de spelers in het gebied van onderzoek en ontwikkeling, structurele maatregelen en beleid, logistiek en communicatie naar het grote publiek.

Biopark Terneuzen werd opgericht in februari 2007 en is een initiatief dat staat voor een nieuwe denkwijze in de ontwikkeling van biogebaseerde industriële duurzaamheid.  Biopark Terneuzen is een initiatief van Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en de deelnemende industriële partners. Biopark  Terneuzen tilt het platform naar een hoger niveau door verder te bouwen op de economische en kennisvoordelen ontstaan door het huisvesten van partnerbedrijven op één en dezelfde locatie. De kernmissie van Biopark Terneuzen is de ontwikkeling van de biogebaseerde economie in de Kanaalzone. Eén manier om dit te realiseren is “smart linking”. Smart linking promoot en bevordert de exploitatie van sleutelsynergieën tussen de partnerbedrijven. Het gaat dan voornamelijk om het potentieel om elkaars nevenproducten en nevenstromen uit te wisselen en te gebruiken als grondstof of supplement voor eigen processen. Dit draagt bij tot hun eigen productiviteit, de verduurzaming van niet-hernieuwbare grondstoffen en een lagere belasting van het milieu.

Bio Base Europe werd gerealiseerd met steun van volgende partners:

Het Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, betaald door de Europese Unie, probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. De organisatie wil de economie en cohesie in de hele EU versterken.

interreg vlanedEU

 vlaanderen in actie pac 2020  agentschap ondernemen  ministerie van economische zaken
 prov zld  prov oost vlaanderen  ZSP
Delta roc westerschelde port of ghent
Ugent  gbev-wordt-flanders-biobased-valley