CO3 Campus nieuwe naam voor Bio Base Europe Training Center

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft CO3 Campus officieel geopend. Dit is de nieuwe naam van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. CO3 is niet alleen een knipoog naar de milieu-opgave (CO2-reductie), maar staat vooral voor de nieuw gepositioneerde functies van “het groene gebouw”: co-working, co-creating en co-learning. Met deze drie “co’s” sluit de naamgeving beter aan bij de activiteiten en ambities van het centrum aan de Zeelandlaan in Terneuzen. CO3 Campus ligt midden in het groen-chemische cluster en de havens van North Sea Port en het centrum richt zich als ontmoetingsplaats voor duurzame economie en technologie dan ook met name op organisaties, bedrijven en instellingen in deze regio.

Het netwerken, ontmoeten, creëren en leren staat in CO3 Campus centraal, juist in relatie tot de maatschappelijke opgaven van energietransitie en duurzaamheid. Gezamenlijke trainingen en scholing (co-learn) voor het groen-chemische cluster vonden er al volop plaats, maar met name de functie die het centrum heeft in het samenwerken tussen ondernemers, overheden en onderwijs kwam onvoldoende tot uitdrukking. Dat netwerken gebeurt met name op thema’s als duurzaamheid, innovatie, voorlichting en arbeidsmarkt.  CO3 verwoordt daarbij het “samenwerken” en Campus de “ontmoetingsplaats”. Of het nu voor een éénmalige bijeenkomst is, het gebruiken van een flexplek of voor tijdelijke of permanente vestiging in een kantoor. Organisaties op het gebied van techniekpromotie, training en opleiding, duurzaamheid en business development zijn al gehuisvest op de campus en werken daar op diverse terreinen al samen.

In deze COVID-tijden wordt momenteel nauwelijks meer fysiek samengekomen. Het is de verwachting dat het elkaar kunnen ontmoeten in vergaderingen, workshops en events toch ook weer terug zal keren. Misschien zal dit iets minder en anders zijn, omdat er nu ook gebleken is dat er online alternatieven zijn. Juist daarom heeft CO3 Campus recent ook een eigen online netwerk-platform gelanceerd: CO3 Connect. Hierin worden vraag en aanbod op onderwerpen als kennis, mensen en ontmoeten online met elkaar verbonden. Daaruit kan dan weer een fysiek contact, bijvoorbeeld op de campus, voortvloeien.

Met de nieuwe en aanvullende functionaliteiten is ook het interieur in lijn gebracht door uitbreiding van de vergaderfaciliteiten (tot 20 personen op 1.5 meter) en inrichting van een industriële en volledig circulaire koffiehoek om te ontvangen en te ontmoeten. CO3 Campus beschikt verder over moderne internetfaciliteiten, diverse les- en vergaderlokalen en een uniek auditorium (150 zitplaatsen, indien de maatregelen dat weer toelaten). CO3 Campus verzorgt met haar partners ook organisatie en uitvoering van zakelijke events op maat, niet alleen fysiek, maar ook online of een combinatie daarvan.

Onze nieuwe website is www.co3campus.nl http://www.co3campus.nl

BBETC faciliteert webinar voor project Internationale Technische Stages

Vorige week hebben wij een Webinar mogen faciliteren. Dit was een groot succes! Wij zijn erg blij dat we onze klanten ook deze mogelijkheid nu kunnen bieden. De reacties van de deelnemers waren zo positief dat ze zelfs vonden dat het langer had mogen duren.

Op 8 maart organiseerde de werkgroep Internationale Technische Stages een online bijeenkomst voor Zeeuwse bedrijven in de procestechniek en foodsector. In deze bijeenkomst kwam het volgende aan bod:

Doelstelling van het project Internationale Technische Stages is het verkennen van mogelijkheden en randvoorwaarden voor stages en werving van (proces-) technici via internationale instroom in het technisch beroepsonderwijs. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Zeeland in het kader van de HC agenda van Zeeland in Stroomversnelling.

U kunt de plenaire gedeeltes van de online bijeenkomst terugkijken via de volgende link:

Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren; Jean-Paul Leenknegt, Tinus van der Pas, Bas van der Vaart.

Dagvoorzitter was Lieneke de Wolf.

Onze partner voor de techniek: Jouw Event Partners.

Routekaart aangeboden aan Topsector Chemie in bijzijn van gedeputeerden

Biobased-circulaire economie in Delta regio levert substantiële bijdrage aan nationale klimaatdoelen.

Met 20 biobased-circulaire projecten kan de procesindustrie meer dan de helft van zijn klimaatdoelen bereiken in de Delta regio. Dat is de conclusie van onderzoek in opdracht van de Circular Biobased Delta, ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

In aanwezigheid van gedeputeerden van de provincies en afgevaardigden uit industrie en onderwijs presenteerde Willem Sederel, voorzitter van de Circular Biobased Delta de routekaart aan het Topteam Chemie. Deze routekaart is het eerste onderzoek in Nederland dat inzicht geeft in het effect van een portfolio biobased-circulaire projecten op CO2-emissiereductie. Indien de biobased-circulaire projecten worden gerealiseerd, is het haalbaar om in totaal 5,4 miljoen ton CO2-eq per jaar te besparen. En daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030.

Aanzet van de Routekaart
In opdracht van de Circular Biobased Delta en met financiering van de drie provincies heeft onafhankelijk onderzoeks- en adviesburo CE Delft onderzocht hoeveel CO2-uitstoot de projecten portfolio van de Circular Biobased Delta en haar partners kan besparen ten opzichte van de huidige fossiele productieprocessen. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de provincie Zeeland:“Met de resultaten van dit onderzoek wordt het potentieel en het belang van de projectenportfolio voor de nationale klimaatdoelstellingen tastbaarder en kunnen bedrijven, beleidsmakers en de Circular Biobased Delta gerichte vervolgstappen zetten. Ook kunnen we gericht nieuwe projecten aanjagen zodat het eerst­volgende doel van 10 miljoen ton CO2-reductie in 2030 gehaald wordt.”

Unieke kennispositie met exportpotentieel
Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant,onderstreept de conclusie van CE Delft dat de biobased-circulaire projecten veel meer zijn dan een manier om de CO2-uitstoot te reduceren tussen nu en 2030:“Door ons nu in te zetten voor een duurzame groene chemiesector in Zuid-Nederland, werken we aan de economie van morgen en overmorgen. De toekomst is circulair en ook onze industrie moet duurzaam werken om toekomstbestendig te worden. Zo behouden we de werkgelegenheid in deze sectoren en bouwen we een unieke kennispositie op voor Europa en de wereld.”

Oproep om steun van Rijk en topsector chemie

Tijdens de online bijeenkomst riep Willem Sederel het Rijk en de Topsector Chemie op om ondersteuning te bieden aan de biobased-circulaire transitie: “Het is genoegzaam bekend dat ondernemers en bedrijven in de circulaire biobased economie tegen tal van barrières aanlopen: financiering, wet- en regelgeving, de maatschappelijke discussie rond biomassa, duurzaamheidskader(s) biogrondstoffen en marktvraag om de belangrijkste te noemen. Hiervoor vragen we steun van de overheid en het Topteam Chemie.

De overheid vragen we specifiek om financiële middelen om opschaling mogelijk te maken, hulp bij het verbeteren van het imago van biogrondstoffen, implementatie van praktische duurzaamheidskaders en aanpassingen in de wet- en regelgeving voor het toepassen van biomassa. Het Topteam Chemie vragen we meer kennis, kunde, netwerk en begeleiding te geven aan kleinere, innovatieve ondernemers. Ook zou er meer nadruk moeten zijn op circulaire biobased thema’s in de nationale kennis- en innovatieagenda en binnen de trilaterale agenda Nederland – Vlaanderen – Noordrijn-Westfalen.”

Samenwerking cruciaal
De aanwezige gedeputeerden en ondernemers onderschrijven de noodzaak voor goede samenwerking en partnership met Rijk en Topteam Chemie om de routekaart te helpen realiseren in de komende jaren. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “Alleen als overheden, kennisinstellingen en bedrijven nauw samenwerken kan de overgang naar een circulaire economie slagen. En die samenwerking gaat over provinciegrenzen heen. Deze routekaart laat zien wat we dan kunnen bereiken. Mooi dat we deze vandaag kunnen aanbieden, nu aan de slag om samen het verschil te maken.”

Ontvangst door Topteam Chemie

Het Topteam Chemie is verantwoordelijk voor de kennis- en innovatieagenda van de chemie in Nederland. Het bestaat naast Emmo Meijer, boegbeeld en voorzitter, uit David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tom van Aken, CEO Avantium namens het MKBen professor Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht namens de wetenschap.

Emmo Meijer onderstreepte bij de ontvangst van de routekaart het belang van de chemie voor de maatschappij in het algemeen en voor het bereiken van de klimaatdoelen in het bijzonder: “Het is van groot belang dat de chemie niet alleen onderdeel is van het probleem, maar zeker ook van de oplossing. Hiervoor heeft de sector zich gecomitteerd middels de routekaart 2050 Chemistry for Climate: de aanzet van Circular Biobased Delta geeft hierbinnen een innovatieve en impactvolle invulling die navolging mag krijgen in andere regio’s.”

Uitvoeringsagenda 2020-2030 CBBD
Het projectenportfolio maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda 2020-2030 van de Circular Biobased Delta. Het gaat veelal om projecten van kleinere innovatieve spelers waarvan de CO2-emissiereductie bovenop de inspanningen van het bestaande bedrijfsleven komt. Wel zijn de vele initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling en hebben vaak nog jaren nodig om tot volle wasdom te komen.

De week van de Circulaire Economie

De week van de Circulaire Economie

Maandag 1 februari tot en met zaterdag 6 februari is het de week van de Circulaire Economie. Een volledig online programma vol interessante onderwerpen. Op dinsdag 2 februari organiseert Centre of Expertise Biobased Economy samen met Circulair Biobased Delta interessante Webinars. Laat je inspireren door de wereld van de (Biobased) Circulaire Economie!

Hier kan je de webinars vinden: www.biobaseddelta.nl/agenda

#CentreofExpertiseBiobasedEconomy

#BiobasedDelta

#WeekvandeCE

#Webinar

#Circulair

#Duurzaam

Webinar: Baant Corona de weg vrij naar een nieuwe economie?

Baant corona de weg vrij naar een duurzame economie? Of zorgt de recessie ervoor dat we keihard op de rem trappen? Op 30 juni om 16 uur organiseren we een webinar met Jesse Groenewegen – Senior-econoom RaboResearch Nederland, Willem Sederel – Voorzitter Circular Biobased Delta en Marcel Deryckere – Regiomanager VNO-NCW Brabant-Zeeland en programmavoorzitter Manon Baartmans – Programmanager commercie Port of Moerdijk. Meld je hier gratis aan: https://bit.ly/3hynoSb. Graag tot 30 juni!
#biobaseddelta #biobasedbusiness

Netwerk community CO3 Connect – Vraag en aanbod week 24

BBETC introduceert samen met Schakel de voor Zeeland nieuwe netwerk community CO3 Connect. Netwerkpartners van BBETC en andere belangstellende organisaties worden via het Schakel Principe per onderwerp verbonden aan de diverse Schakel netwerken. Elk onderwerp is een vraag of een aanbod dat betrekking heeft op Mensen (ik zoek mensen en/of ik heb mensen beschikbaar) of Kennis (ik ben op zoek naar bepaalde kennis of ik wens bepaalde kennis te delen).

Hoe werkt het? Heel simpel! Mail het onderwerp van jou, je collega of organisatie zo concreet mogelijk geformuleerd naar info@co3connect.nl en CO3 Connect maakt je onderwerp via het Schakel principe kenbaar binnen ons eigen netwerk en de verbonden regionale of landelijke netwerken. Een duurzame wijze van het delen van personele capaciteit en verworven kennis!

Aanbod van Competence Development Center (CDC)
Introductie webinar training coachend leidinggeven voor wachtchefs (meer info + inschrijving) Samen met de leverancier voor softskill trainingen wordt in juni een webinar georganiseerd om kennis te maken met aanpak en inhoud van deze 4 daagse training.  

Aanbod van Competence Development Center (CDC)
Lees hier de nieuwsbrief Competence Development Center voor een update over online training in de industrie en het herstarten van de compliancy trainingen (link)  

Vergeet u niet in te schrijven zodat u in de toekomst niets hoeft te missen! (link)  

Vraag van Huis van de Techniek
Stagiair HBO-communicatie met belangstelling voor de Zeeuwse wereld van de techniek gezocht per september (e-mail) Ze zoeken een derdejaarsstudent die de Zeeuwse techniekoriëntatie verder kan helpen. Heeft u kandidaat voor hen op het oog? Laat het dan graag weten.  

Aanbod van Bio Base Europe Training Center
Moe van het thuiswerken? 1.5 meter proof flexwerken kan bij BBETC (link website) Te veel afleiding of geen fijne werkplek thuis? Reserveer bij ons een 1,5 meter proof flexwerkplek. Stuur een e-mail naar reserveringen@bbeu.org of bel naar 0115-724994. Kosten zijn € 20,- voor een dagdeel of € 35,- voor een dag inclusief verse bonenkoffie.  

Vraag van Bio Base Europe Training Center
Welk bedrijf heeft oude en overtollige (proces-)apparaten of machines beschikbaar voor onze industriële koffiehoek? (e-mail) Het Training Center is bezig een koffiehoek in te richten waar haar klanten kunnen genieten van een lekker kopje verse bonenkoffie en om eventueel hun relaties uit te kunnen nodigen om daar af te spreken. Voor de inrichting zijn wij nog op zoek naar een oude werkbank en/of leuke industriële machines ter aankleding hiervan. Heeft u iets beschikbaar?  

Vraag van Bio Base Europe Training Center
Wat betekent het nieuwe normaal voor werken in een kantooromgeving, vergaderen of trainen? Wie wil hierover met ons meedenken? (e-mail)  

Heb jij ook een vraagstuk waar je tegenaan loopt? Of heb je ook een mooi aanbod?

Stuur dit dan naar: info@co3connect.nl

Ook interessant voor jullie netwerk? Stuur deze mail dan gerust door!

BBETC introduceert Coronaproof trainen, vergaderen en flexwerken

Het Bio Base Europe Training Center heeft haar ruimtes opnieuw ingedeeld waarbij de Coronaregels in acht worden genomen. Met de nieuwe opstellingen kan er getraind, vergaderd en gewerkt worden in de nieuwe 1,5m samenleving. Daarnaast zijn er desinfectiepunten, afstandssignalering en looproutes. De lokalen zijn zo ingedeeld dat er aan alle kanten voldoende ruimte is om afstand van elkaar te houden (zie foto’s). De capaciteit per lokaal is daarmee wat lager dan voorheen. Het maximum aantal personen per ruimte is te vinden op https://www.bbetc.org/zaalhuur-tarieven/faciliteiten-2/

Uiteraard is er ook nagedacht over lunchoplossingen. Zo zijn wij op dit moment van het lunchbuffet overgestapt naar lunchpakketten die individueel verpakt zijn. Voor een overzicht verwijzen wij graag naar https://www.bbetc.org/zaalhuur-tarieven/faciliteiten/

In juni mag het centrum 30 personen tegelijk in haar pand hebben waardoor de capaciteit nog wat aan de lage kant zal zijn, maar gelukkig gaat dit aantal per 1 juli (naar verwacht) al naar 100 personen en kunnen we al onze klanten weer voorzien. Voor de grotere evenementen is het afwachten wat de overheid daarover besluit. Ontvangst en reserveringen zijn op naam en zal ook geregistreerd worden. Alvast een ruimte reserveren? Stuur een e-mail naar reserveringen@bbeu.org of bel ons op 0115-724994.