Maak gebruik van de Zeeuwse Zon

Een van onze inwoners, Stichting Samen Duurzaam Nederland, start a.s. zaterdag met een bijzonder project. Dit gebeurt op de lekker leven beurs! Geïnteresseerd in zonnepanelen? Kom dan zaterdag kijken!

Foto SSDN

PERSBERICHT

Terneuzen, 20 maart 2017

Stichting Samen Duurzaam Nederland brengt Zeeuws-Vlaamse
zonnepaneel-bedrijven bij elkaar om handen in één te
slaan met Zeeuws Vlaamse Zon.
Zeeuws Vlaamse Zon wil kwalitatief hoogstaande zonnepaneel
installaties voor ieder Zeeuws Vlaams gezin toegankelijk maken door
collectieve aankoop.

Vanaf eind maart kan Zeeuws Vlaanderen kennis maken met Zeeuws
Vlaamse Zon. De start van het project is op 25 maart a.s. in Biobase
Terneuzen op de “ Lekker Leven Beurs” van de Rabobank. Vanaf deze datum
kan men zich inschrijven op de site www.zeeuwsvlaamsezon.nl. De initiatief
nemende partijen zijn blij met deze lokale samenwerking. “Door Zeeuws
Vlaamse Zon wordt het mogelijk voor meer Zeeuws Vlaamse gezinnen om op
een betaalbare manier zichzelf te voorzien van een groot deel van haar eigen
stroomgebruik”, zegt Danny van de Velde. Zoals bekend is heeft Zeeuws
Vlaanderen de meeste zonuren van Nederland. Het is dan ook zonder dat er
nog te veel zonnestroom verloren gaat in Zeeuws Vlaanderen. Dit is dan ook
de uitdaging waarvoor Zeeuws Vlaamse Zon gesteld staat. Meer
hoogwaardige zonnepaneel-installaties in Zeeuws Vlaanderen voor iedereen.
Zeeuws Vlaamse Zon is het eerste concrete initiatief wat geïnitieerd wordt
door Stichting Samen Duurzaam Nederland.

Samenwerking Zeeuws Vlaamse zonnepaneel bedrijven
Door de samenwerking met de verschillende Zeeuws Vlaamse zonnepaneel
bedrijven is de verwachting dat het project versneld kan worden uitgevoerd.
”We hopen met de installatie van de eerste zonnepanelen al te kunnen
starten medio april”. Het voordeel hiervan voor de eigenaar is dat er dit jaar
nog optimaal gebruik kan worden gemaakt van de installatie.
Er zullen verschillende informatieavonden worden georganiseerd door geheel
Zeeuws Vlaanderen. Op deze avonden worden de bezoekers voorgelicht over
het project en voorzien van uitgebreide informatie over de gebruikte
materialen.
Door de collectieve aankoop zijn er voordelen te behalen voor de deelnemers
die direct worden doorberekend in de prijzen. De verwachting is dat de
kortingen kunnen oplopen tot zeker 15% van de huidige marktprijzen.
Verder wordt door deze samenwerking de opgedane kennis en ervaring in
Zeeuws Vlaanderen gebundeld en gewaarborgd. “Zeeuws Vlaamse Zon zou
kunnen uitgroeien tot een kenniscentrum in Zeeland ten aanzien van zonneenergie”, zegt Lino de Jong. Hier ligt dan ook de kracht van de
samenwerking.

Stichting Samen Duurzaam Nederland:
De Stichting Samen Duurzaam Nederland brengt lokale partijen bij elkaar om
ideeën over duurzame ontwikkelingen gezamenlijk te realiseren. Zij deelt
kennis en activeert om kennis te delen. Stichting Samen Duurzaam
Nederland is een facilitator om duurzame ontwikkelingen te signaleren, te
communiceren en te realiseren. Stichting Samen Duurzaam Nederland heeft
de overtuiging dat alleen door lokale samenwerking duurzame
ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden en ondersteunt daarom
ook de uitgangspunten van het Energie akkoord en de uitgangspunten van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Stichting Samen Duurzaam
Nederland ontwikkelt zelf geen nieuwe producten en/of diensten. Stichting
Samen Duurzaam Nederland concentreert zich in de regio Zeeland maar
heeft nationale en internationale contacten.
De stichting is opgericht in 2016 door 4 Zeeuws-Vlamingen, Roger van
Beveren uit Hulst, Lino de Jong en Danny van de Velde, beiden uit Terneuzen
en Tom Willaert uit Ossenisse.
Meer info: https://www.samenduurzaamnederland.nl