Gezamenlijke ledenbijeenkomst FBBV/BPT

Om de internationale samenwerking op het gebied van biobased business te stimuleren organiseerden Flanders Biobased Valley en Biopark Terneuzen voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 mei bij het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Kennismaking en netwerken stonden hierbij centraal. Vakgenoten hebben elkaar ontmoet en verkenden de gezamenlijke samenwerkingsmogelijkheden.

Het event stond in het teken van biobased businesskansen. Na ontvangst werd de bijeenkomst voortgezet in de inspirerende “bosruimte” van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Hier kwamen eerst de organiserende partijen aan het woord om ontstaan, ontwikkeling maar vooral visie op de toekomst met de aanwezigen te delen.

Na een voorstelronde van alle aanwezigen waren er nog een viertal pitches door bedrijven. Zo kwamen North Sea Port, Bio Base Europe Pilot Plant, Dutch Sustainable Development bv en Dupont aan het woord. De bijeenkomst werd afgesloten met een kennismakings- en netwerklunch waar alle genodigden ook konden aansluiten op de informatiemarkt van het matchmaking event van Grenzeloos Biobased Onderwijs (https://www.biobasedonderwijs.eu/).

De aanwezigen onderschreven het nut van deze gezamenlijke bijeenkomst. Er zijn contacten over en weer gelegd en al vooruitgekeken naar een vervolg, dat tevens in het kader kan worden gezien van het reeds gefuseerde North Sea Port. Als aandachtspunt werd wel meegegeven dat de verschillende organisaties meer en beter zouden kunnen samenwerken en waar mogelijk aansluiten op bestaande projecten aan beide zijden van de grens.

www.bioparkterneuzen.com
http://www.fbbv.be

footer logos