Symposium Veiligheid & Innovatie, Grip op Data

Op 13 februari vond het Symposium Veiligheid & Innovatie – Grip op Data plaats bij Bio Base Europe Training Center. Tijdens dit Symposium werden er een aantal leuke en informatieve presentaties gegeven. Aansluitend werd er gebruik gemaakt van Break-out rooms. Hier werden informatieve presentaties en een workshop gehouden. Het betreft de workshop ‘’Personeelsdata bij een turn-around’’. Bij deze workshop werd door de heer Mutsaers inzicht gegeven in de hindernissen en kansen van het koppelen en toegankelijk maken en houden van deze data. Naast de workshop liet de heer Hoogstraten van Secure Logistics anderen kennismaken met het Digitale Safety Paspoort. Namens Schelde Safety Network, vertelde de heer de Reu welke rol een regionaal onderzoeks- en testcentrum kan vervullen. Nieuwe materialen en technieken maken het mogelijk om effectiever met veiligheid om te gaan. Hoe u aan testdata komt om uw beslissingen te onderbouwen of hoe u uw personeel kunt bijscholen zijn vraagstukken waarbij dit onderzoeks- en testcentrum u kan helpen. De heer Stol van BrainCreators vertelde over het inschatten van de bruikbaarheid van data voor een kunstmatige intelligentie toepassing. Het was een leerzame en gezellige middag, die afgesloten werd met een netwerkborrel op de bedrijvenmarkt. Kortom een fijne middag met positieve reacties.

Organiserende partijen: Ki<|Mpi, Masterclass Veiligheid ZW, Schelde Safety Network, Competence Development Center en Bio Base Europe Training Center.

Informatieve ochtend Ki<|MPi rotating equipment

2020.02.11KicMPi rotating equipment

In ons auditorium werden vanochtend diverse informatieve presentaties gegeven tijdens de Zeeuwse Innovatie Starter van het Ki<|MPi. Deze ZIS had als thema “rotating equipment”.

Bij de aansluitende netwerkbijeenkomst wordt er gezellig bijgepraat op de mini-markt. Dit alles verzorgd door Bio Base Europe Training Center.

Wilt u ook een Netwerkbijeenkomst organiseren? Informeer naar de mogelijkheden.

Mail ons via reserveringen@bbeu.org of bel naar 0115-724994

Eerste boeking va www.locatiesmetmeerwaarde.nl is een feit!

Eerste boeking va www.locatiesmetmeerwaarde.nl is een feit!

Eerste boeking bij ons via www.locatiesmetmeerwaarde.nl is een feit. Zij schenken voor elke boeking een bedrag aan goede doelen. De boeker mag kiezen aan welk doel wordt gedoneerd. Ook voor elke informatieaanvraag via hun website doen ze een euro in de pot. Aan het eind van het jaar verdelen zij dat over hun goede doelen. Voor deze eerste boeking bij ons heeft de klant gekozen voor ‘Kinderen en Kansen’ #meerwaarde #goededoelen #duurzaam

locaties met meerwaarde bbetc

Duurzaam en circulair ondernemen

Een artikel geschreven door RegioinBedrijf dat gaat over het duurzaam en circulair ondernemen van het Bio Base Europe Training Center. Het artikel is gebaseerd op een interview met de directeur Jean-Paul Leenknegt. Hij vertelt over de flexwerkplekken, de lokalen en de grote bedrijven waarmee het Bio Base Europe Training Center samenwerkt. Benieuwd naar dit artikel? Klik dan even op het linkje! #duurzaamheid #duurzaamondernemen

https://www.regioinbedrijf.nl/ondernemerstips/duurzaam-en-circulair-ondernemen-begint-bij-het-bio-base-europe-training-center.6063/

 

Directeur BBETC op “Scheldemondig” – Passie voor duurzaamheid

Wist u dat de directeur van Bio Base Europe Training Center in het praatprogramma Scheldemondig te zien is? Hierin vertelt hij over de duurzaamheid van het gebouw. Ook vertelt hij het verhaal achter Bio Base Europe Training Center. Samen met Pommeline Warringa (architect bij Para Concepts) bekijken ze het filmpje over het gebouw en onze duurzame circulaire kantoorunits. Benieuwd naar het resultaat? Kijk zeker dit filmpje dan even! #duurzaamheid #duurzaam.

BBETC tekent intentieverklaring locale samenwerking energietransitie

Een belangrijke stap gezet met Stichting Samen Duurzaam Nederland ten aanzien van het energiezuinig maken van de particuliere woningvoorraad in Zeeuws Vlaanderen. Een aantal ondernemers in de bouw gaat samenwerken om de huizenbezitter volledig te ontzorgen. Levensloopbestendigheid komt hierbij eveneens aan de orde, daarvoor is de Woonadviescommissie (WAC) aangesloten.

Voor meer informative verwijzen we graag naar het artikel in BN de Stem:
https://www.bndestem.nl/zeeland/zeeuws-vlaamse-bedrijven-slaan-handen-ineen-samen-zorgen-voor-energiezuinige-woningen~ae87a717/

Namens het Bio Base Europe Training Center tekent de directeur Jean-Paul Leenknegt “op de eigen locatie” de intentieverklaring voor locale samenwerking energietransitie.

Gezamenlijke ledenbijeenkomst FBBV/BPT

Om de internationale samenwerking op het gebied van biobased business te stimuleren organiseerden Flanders Biobased Valley en Biopark Terneuzen voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 mei bij het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Kennismaking en netwerken stonden hierbij centraal. Vakgenoten hebben elkaar ontmoet en verkenden de gezamenlijke samenwerkingsmogelijkheden.

Het event stond in het teken van biobased businesskansen. Na ontvangst werd de bijeenkomst voortgezet in de inspirerende “bosruimte” van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Hier kwamen eerst de organiserende partijen aan het woord om ontstaan, ontwikkeling maar vooral visie op de toekomst met de aanwezigen te delen.

Na een voorstelronde van alle aanwezigen waren er nog een viertal pitches door bedrijven. Zo kwamen North Sea Port, Bio Base Europe Pilot Plant, Dutch Sustainable Development bv en Dupont aan het woord. De bijeenkomst werd afgesloten met een kennismakings- en netwerklunch waar alle genodigden ook konden aansluiten op de informatiemarkt van het matchmaking event van Grenzeloos Biobased Onderwijs (https://www.biobasedonderwijs.eu/).

De aanwezigen onderschreven het nut van deze gezamenlijke bijeenkomst. Er zijn contacten over en weer gelegd en al vooruitgekeken naar een vervolg, dat tevens in het kader kan worden gezien van het reeds gefuseerde North Sea Port. Als aandachtspunt werd wel meegegeven dat de verschillende organisaties meer en beter zouden kunnen samenwerken en waar mogelijk aansluiten op bestaande projecten aan beide zijden van de grens.

www.bioparkterneuzen.com
http://www.fbbv.be

footer logos