BBETC tekent intentieverklaring locale samenwerking energietransitie

Een belangrijke stap gezet met Stichting Samen Duurzaam Nederland ten aanzien van het energiezuinig maken van de particuliere woningvoorraad in Zeeuws Vlaanderen. Een aantal ondernemers in de bouw gaat samenwerken om de huizenbezitter volledig te ontzorgen. Levensloopbestendigheid komt hierbij eveneens aan de orde, daarvoor is de Woonadviescommissie (WAC) aangesloten.

Voor meer informative verwijzen we graag naar het artikel in BN de Stem:
https://www.bndestem.nl/zeeland/zeeuws-vlaamse-bedrijven-slaan-handen-ineen-samen-zorgen-voor-energiezuinige-woningen~ae87a717/

Namens het Bio Base Europe Training Center tekent de directeur Jean-Paul Leenknegt “op de eigen locatie” de intentieverklaring voor locale samenwerking energietransitie.