Informatieve ochtend Ki<|MPi rotating equipment

2020.02.11KicMPi rotating equipment

In ons auditorium werden vanochtend diverse informatieve presentaties gegeven tijdens de Zeeuwse Innovatie Starter van het Ki<|MPi. Deze ZIS had als thema “rotating equipment”.

Bij de aansluitende netwerkbijeenkomst wordt er gezellig bijgepraat op de mini-markt. Dit alles verzorgd door Bio Base Europe Training Center.

Wilt u ook een Netwerkbijeenkomst organiseren? Informeer naar de mogelijkheden.

Mail ons via reserveringen@bbeu.org of bel naar 0115-724994

Eerste boeking va www.locatiesmetmeerwaarde.nl is een feit!

Eerste boeking va www.locatiesmetmeerwaarde.nl is een feit!

Eerste boeking bij ons via www.locatiesmetmeerwaarde.nl is een feit. Zij schenken voor elke boeking een bedrag aan goede doelen. De boeker mag kiezen aan welk doel wordt gedoneerd. Ook voor elke informatieaanvraag via hun website doen ze een euro in de pot. Aan het eind van het jaar verdelen zij dat over hun goede doelen. Voor deze eerste boeking bij ons heeft de klant gekozen voor ‘Kinderen en Kansen’ #meerwaarde #goededoelen #duurzaam

locaties met meerwaarde bbetc

Duurzaam en circulair ondernemen

Een artikel geschreven door RegioinBedrijf dat gaat over het duurzaam en circulair ondernemen van het Bio Base Europe Training Center. Het artikel is gebaseerd op een interview met de directeur Jean-Paul Leenknegt. Hij vertelt over de flexwerkplekken, de lokalen en de grote bedrijven waarmee het Bio Base Europe Training Center samenwerkt. Benieuwd naar dit artikel? Klik dan even op het linkje! #duurzaamheid #duurzaamondernemen

https://www.regioinbedrijf.nl/ondernemerstips/duurzaam-en-circulair-ondernemen-begint-bij-het-bio-base-europe-training-center.6063/

 

Directeur BBETC op “Scheldemondig” – Passie voor duurzaamheid

Wist u dat de directeur van Bio Base Europe Training Center in het praatprogramma Scheldemondig te zien is? Hierin vertelt hij over de duurzaamheid van het gebouw. Ook vertelt hij het verhaal achter Bio Base Europe Training Center. Samen met Pommeline Warringa (architect bij Para Concepts) bekijken ze het filmpje over het gebouw en onze duurzame circulaire kantoorunits. Benieuwd naar het resultaat? Kijk zeker dit filmpje dan even! #duurzaamheid #duurzaam.

BBETC tekent intentieverklaring locale samenwerking energietransitie

Een belangrijke stap gezet met Stichting Samen Duurzaam Nederland ten aanzien van het energiezuinig maken van de particuliere woningvoorraad in Zeeuws Vlaanderen. Een aantal ondernemers in de bouw gaat samenwerken om de huizenbezitter volledig te ontzorgen. Levensloopbestendigheid komt hierbij eveneens aan de orde, daarvoor is de Woonadviescommissie (WAC) aangesloten.

Voor meer informative verwijzen we graag naar het artikel in BN de Stem:
https://www.bndestem.nl/zeeland/zeeuws-vlaamse-bedrijven-slaan-handen-ineen-samen-zorgen-voor-energiezuinige-woningen~ae87a717/

Namens het Bio Base Europe Training Center tekent de directeur Jean-Paul Leenknegt “op de eigen locatie” de intentieverklaring voor locale samenwerking energietransitie.

Gezamenlijke ledenbijeenkomst FBBV/BPT

Om de internationale samenwerking op het gebied van biobased business te stimuleren organiseerden Flanders Biobased Valley en Biopark Terneuzen voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 mei bij het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Kennismaking en netwerken stonden hierbij centraal. Vakgenoten hebben elkaar ontmoet en verkenden de gezamenlijke samenwerkingsmogelijkheden.

Het event stond in het teken van biobased businesskansen. Na ontvangst werd de bijeenkomst voortgezet in de inspirerende “bosruimte” van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Hier kwamen eerst de organiserende partijen aan het woord om ontstaan, ontwikkeling maar vooral visie op de toekomst met de aanwezigen te delen.

Na een voorstelronde van alle aanwezigen waren er nog een viertal pitches door bedrijven. Zo kwamen North Sea Port, Bio Base Europe Pilot Plant, Dutch Sustainable Development bv en Dupont aan het woord. De bijeenkomst werd afgesloten met een kennismakings- en netwerklunch waar alle genodigden ook konden aansluiten op de informatiemarkt van het matchmaking event van Grenzeloos Biobased Onderwijs (https://www.biobasedonderwijs.eu/).

De aanwezigen onderschreven het nut van deze gezamenlijke bijeenkomst. Er zijn contacten over en weer gelegd en al vooruitgekeken naar een vervolg, dat tevens in het kader kan worden gezien van het reeds gefuseerde North Sea Port. Als aandachtspunt werd wel meegegeven dat de verschillende organisaties meer en beter zouden kunnen samenwerken en waar mogelijk aansluiten op bestaande projecten aan beide zijden van de grens.

www.bioparkterneuzen.com
http://www.fbbv.be

footer logos

Matchmaking in de biobased economy

GBO Matchmaking event

Voor het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking tussen opleidingen en bedrijven worden dit jaar een vijftal matchmaking events georganiseerd. Denk bij uitwisseling en samenwerking bijvoorbeeld aan beschikbare stageplaatsen, onderzoeksopdrachten en onderzoekend leren programma’s. Op vrijdag 24 mei heeft het derde matchmaking event plaatsgevonden in het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Dit event stond mede in het teken van het grensoverschrijdende (bio-)chemische cluster in de havens van North Sea Port.

Waarom deze matchmaking events
De biobased economie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de biobased professional. Hoe speelt het onderwijs hierop in? Hoe verzilveren we de kansen die de biobased economie biedt? Uit onderzoek in het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) blijkt dat naast technische kennis, competenties als kritisch analyseren en systeemdenken minstens zo belangrijk zijn voor biobased bedrijven. Tijdens het event is fysiek de vraag van bedrijven en organisaties en het aanbod van onderwijsinstellingen bij elkaar gebracht en daarmee de attentiewaarde en toepassing van het voor ieder toegankelijke digitale platform vergroot.

Matchmaking event Terneuzen

Het matchmakingevent begon met een netwerklunch en informatiemarkt. Op de informatiemarkt was meer informatie beschikbaar over de onderwerpen; shared facilities, lesmodules / om- en bijscholing, marktbevraging / marktonderzoek en het digitaal platform. Daarnaast waren er nog een aantal regionale organisaties vertegenwoordigd die heel mooi bij het matchmaking event aansloten; North Sea Port, Biopark Terneuzen met de gratis marktplaats voor biomassa (www.biocontact.eu), Vito met haar Biobuilder, Flanders Biobased Valley, Bio Base Europe Pilot Plant, Competence Development Center, Bio Base Europe Training Center.

Na de lunch vonden er presentaties plaats over de bevindingen uit het Grenzeloos Biobased Onderwijs project én over biobased onderwijs en onderzoek met presentaties van HZ University of Applied Sciences (Center of Expertise Biobased Economy) in de regio met als afsluiter de kennismaking met het digitaal platform. Aansluitend konden de deelnemers elkaar vinden rondom de informatiemarkt om kennis te maken en op zoek gaan naar mogelijkheden voor samenwerking, waarvan door diverse onderwijsinstellingen en bedrijven gebruik werd gemaakt.

Grenzeloos Biobased Onderwijs (Interregproject)
Het GBO project heeft lespakketten ontwikkeld voor het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en voor om- en bijscholing van werknemers. Daarnaast heeft het testlocaties waar biobased producten kunnen worden ontwikkeld in kaart gebracht. Al deze resultaten komen samen in een digitaal platform, dat door studenten, docenten en het bedrijfsleven voor verschillende doeleinden kostenloos kan worden gebruikt. Het digitaal platform wordt nu stap voor stap gevuld. U kunt de voortgang hiervan volgen op https://www.biobasedonderwijs.eu.

footer gbo uitnodigingv2