Maak gebruik van de Zeeuwse Zon

Een van onze inwoners, Stichting Samen Duurzaam Nederland, start a.s. zaterdag met een bijzonder project. Dit gebeurt op de lekker leven beurs! Geïnteresseerd in zonnepanelen? Kom dan zaterdag kijken!

Foto SSDN

PERSBERICHT

Terneuzen, 20 maart 2017

Stichting Samen Duurzaam Nederland brengt Zeeuws-Vlaamse
zonnepaneel-bedrijven bij elkaar om handen in één te
slaan met Zeeuws Vlaamse Zon.
Zeeuws Vlaamse Zon wil kwalitatief hoogstaande zonnepaneel
installaties voor ieder Zeeuws Vlaams gezin toegankelijk maken door
collectieve aankoop.

Vanaf eind maart kan Zeeuws Vlaanderen kennis maken met Zeeuws
Vlaamse Zon. De start van het project is op 25 maart a.s. in Biobase
Terneuzen op de “ Lekker Leven Beurs” van de Rabobank. Vanaf deze datum
kan men zich inschrijven op de site www.zeeuwsvlaamsezon.nl. De initiatief
nemende partijen zijn blij met deze lokale samenwerking. “Door Zeeuws
Vlaamse Zon wordt het mogelijk voor meer Zeeuws Vlaamse gezinnen om op
een betaalbare manier zichzelf te voorzien van een groot deel van haar eigen
stroomgebruik”, zegt Danny van de Velde. Zoals bekend is heeft Zeeuws
Vlaanderen de meeste zonuren van Nederland. Het is dan ook zonder dat er
nog te veel zonnestroom verloren gaat in Zeeuws Vlaanderen. Dit is dan ook
de uitdaging waarvoor Zeeuws Vlaamse Zon gesteld staat. Meer
hoogwaardige zonnepaneel-installaties in Zeeuws Vlaanderen voor iedereen.
Zeeuws Vlaamse Zon is het eerste concrete initiatief wat geïnitieerd wordt
door Stichting Samen Duurzaam Nederland.

Samenwerking Zeeuws Vlaamse zonnepaneel bedrijven
Door de samenwerking met de verschillende Zeeuws Vlaamse zonnepaneel
bedrijven is de verwachting dat het project versneld kan worden uitgevoerd.
”We hopen met de installatie van de eerste zonnepanelen al te kunnen
starten medio april”. Het voordeel hiervan voor de eigenaar is dat er dit jaar
nog optimaal gebruik kan worden gemaakt van de installatie.
Er zullen verschillende informatieavonden worden georganiseerd door geheel
Zeeuws Vlaanderen. Op deze avonden worden de bezoekers voorgelicht over
het project en voorzien van uitgebreide informatie over de gebruikte
materialen.
Door de collectieve aankoop zijn er voordelen te behalen voor de deelnemers
die direct worden doorberekend in de prijzen. De verwachting is dat de
kortingen kunnen oplopen tot zeker 15% van de huidige marktprijzen.
Verder wordt door deze samenwerking de opgedane kennis en ervaring in
Zeeuws Vlaanderen gebundeld en gewaarborgd. “Zeeuws Vlaamse Zon zou
kunnen uitgroeien tot een kenniscentrum in Zeeland ten aanzien van zonneenergie”, zegt Lino de Jong. Hier ligt dan ook de kracht van de
samenwerking.

Stichting Samen Duurzaam Nederland:
De Stichting Samen Duurzaam Nederland brengt lokale partijen bij elkaar om
ideeën over duurzame ontwikkelingen gezamenlijk te realiseren. Zij deelt
kennis en activeert om kennis te delen. Stichting Samen Duurzaam
Nederland is een facilitator om duurzame ontwikkelingen te signaleren, te
communiceren en te realiseren. Stichting Samen Duurzaam Nederland heeft
de overtuiging dat alleen door lokale samenwerking duurzame
ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden en ondersteunt daarom
ook de uitgangspunten van het Energie akkoord en de uitgangspunten van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Stichting Samen Duurzaam
Nederland ontwikkelt zelf geen nieuwe producten en/of diensten. Stichting
Samen Duurzaam Nederland concentreert zich in de regio Zeeland maar
heeft nationale en internationale contacten.
De stichting is opgericht in 2016 door 4 Zeeuws-Vlamingen, Roger van
Beveren uit Hulst, Lino de Jong en Danny van de Velde, beiden uit Terneuzen
en Tom Willaert uit Ossenisse.
Meer info: https://www.samenduurzaamnederland.nl

MOOC Biobased Economy Introduction gaat weer starten

Op 6 maart starten we weer met de online course over biobased economy. Schrijf je nu gratis in!

Begin 2015 startte de eerste MOOC Biobased Economy Introduction voor de eerste keer. Voor maart 2017 staat alweer de 5e ronde gepland. Deze MOOC richt zich met name op green chemistry, technologie en environmental science. Doe je mee? 

In totaal hebben 2375 deelnemers vanuit 49 verschillende landen zich ingeschreven voor de cursus. Al 450 deelnemers hebben hun certificaat behaald.Wij zijn erg trots dat we al zoveel deelnemers hebben geïnspireerd met de biobased gedachte. Deze nieuwe manier van leren is laagdrempelig, heeft oneindig bereik en maakt multidisciplinaire samenwerking mogelijk. Het uiteindelijk doel is om door middel van kennisverspreiding, wereldwijd samen te werken aan de transitie naar een biobased economy!

Bekijk hier de introductiefilm van de MOOC Biobased Economy Introduction en meld je aan!

 

 

Primeur voor Zeeland: lantaarnpaal laadt auto op (bron: Omroep Zeeland)

TERNEUZEN – Het is de eerste lantaarnpaal in Zeeland waar je je elektrische auto kunt opladen. Op de parkeerplaats van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen is woensdagmiddag misschien wel het laadstation van de toekomst onthuld.

http://omroepzeeland.bbvms.com/view/omroepzeelandshare/2759927.html (Video)

Straatbeeld
Het lijkt nu misschien nog niet zo belangrijk, een lantaarnpaal als laadstation voor elektrische auto’s. Maar volgens de initiatiefnemers van het laadstation in Terneuzen is deze uitvinding voor de toekomst erg belangrijk. Als er ooit een tijd komt waarin we allemaal elektrisch rijden, zullen er manieren gevonden moeten worden om te voorkomen dat het hele straatbeeld wordt bepaald door laadpalen. Deze lantaarnpaal zou dat kunnen oplossen.

162 zonnepanelen
Op de parkeerplaats van Bio Base in Terneuzen willen ze er graag mee experimenteren. Bij het trainingscentrum staan namelijk 162 draaiende zonnepanelen. Die voorzien nu het gebouw van stroom maar er is sprake van overcapaciteit. De nieuwe lantaarnpaal krijgt z’n energie direct van de zonnepanelen en kan twee auto’s tegelijkertijd laden. De paal is vooral bedoeld voor mensen die een afspraak in het centrum hebben. Maar iedereen is welkom, zolang je maar de gebruikelijk 25 eurocent per kilowatt afrekent.

http://www.omroepzeeland.nl/sites/default/files/imagecache/fullwidth/2017/02/15/b0b9a6382c76f578b0880bdf49694b76195c9379f0c5b5e9a427055eae933db0.jpg

Paar uur laden
Het gaat hier niet om een snellaadstation, bij zo’n station kun je je auto in ongeveer 20 minuten opladen. Bij het laadstation in Terneuzen duurt het afhankelijk van de grote van de accu al gauw een paar uur. Maar volgens Kees Boer van fabrikant Ecotap worden juist dat soort extra laadpunten steeds belangrijker in de toekomst, zodat je je auto overal waar je komt even kan ‘bijladen’. Zeeland heeft inmiddels een tiental snellaadpunten en bijna driehonderd gewone laadstations.

Samenwerking
Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen onthulde de laadpaal woensdagmiddag. De laadpaal is een samenwerking tussen Bio Base Europe Training Center, fabrikant Ecotap en uitbater AgriSnellaad. Die laatste is de tak waarmee AgriSneltank zich wil ontwikkelen op het gebied van de elektrische auto, het laadpunt in Terneuzen is hun derde in Zeeland en eerste in Zeeuws-Vlaanderen.

Eerste 100% duurzame oplaadpaal met lichtmast in Zeeland

Op 15 februari wordt de eerste 100% duurzame oplaadpaal met lichtmast voor auto’s in Zeeland onthuld bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Burgemeester van Terneuzen, en voorzitter van Stichting Bio Base Europe Training Center, Jan Lonink zal de laadpaal onthullen. De laadpaal heeft een plek gekregen bij het centrum voor duurzame economie en technologie: Bio Base Europe Training Center. Het is een samenwerking tussen de producent Ecotap en de uitbater AgriSnellaad. Beide zijn oprecht betrokken bij inspanningen die substantieel bijdragen aan verbetering van de directe leefomgeving van mens en milieu.

De CO2-uitstoot blijft toenemen. Dit moet veranderen. Hierdoor is er een duidelijke verandering op de weg gaande. Er rijden steeds meer hybride en elektrische auto’s rond die nauwelijks of geen CO2 uitstoten. CZAV, eigenaar van de Agrisneltank, heeft de verandering in keuze van mobiliteit ingezien en is een samenwerking aangegaan met Ecotap, leverancier van laadpalen, om een start te maken met openbare AgriSnellaad laadstations voor hybride en elektrische auto’s. En dat is precies wat de consument van nu verlangt van ondernemend Nederland. Groen coöperatief ondernemerschap! En de samenwerking Ecotap en  AgriSnellaad  is hier een mooi voorbeeld van.

Uniek voor en in Zeeland de eerste laadzuil met lantarenpaal

De Ecotap laadpaal met lichtmast werkt uiterst efficiënt en zorgt voor 100 % groene en schone mobiliteit. De auto laadpaal communiceert met de auto en kan daardoor op de juiste wijze haar maximale lading overbrengen, passend bij die desbetreffende auto. De laadpalen worden geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijzonder in deze is de 100 % groene stroom, opgewekt door de 162 zonnepanelen (suntrackers), van Bio Base Europe Training Center, die de cirkel van duurzame mobiliteit rond maakt.

Het Agrisnellaad concept zal de komende jaren verder worden uitgerold door heel Zuid-West Nederland.

BBETC gastheer voor twee ronde-tafel- gesprekken “Zeeuws Bedrijf” van CTV Zeeland

Bio Base Europe Training Center is gastheer geweest van twee ronde-tafel-gesprekken voor het programma Zeeuws Bedrijf van CTV Zeeland.

Hieronder vind je beide filmpjes.

“Schoon water geen zorg voor morgen” samenwerking op het gebied van waterbeheer, innovatie en duurzaamheid:

http://beheer.hpu.nl/player/video?domain=ctvzeeland&clip=BZWTL9wjMFceyTyDioplew==

“Regionale en grensoverschreidende ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer”:

http://beheer.hpu.nl/player/video?domain=ctvzeeland&clip=hthoNRRUlRtXaYqTM73eTQ==

MOOC Biobased Economy (gratis online cursus)

mooc bbe

Om de transitie naar een biobased economy mogelijk te maken zijn er experts nodig. Met de MOOC (Massive Open Online Course) Biobased Economy Introduction bieden we jou de kans om laagdrempelig kennis te maken met biobased.

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

De MOOC focust zich met name op green chemistry, technology en environmental science. Bekijk de introductiefilm over de MOOC.

Wat wordt jouw rol in de transitie naar een biobased economy? Meld je aan en “start thinking biobased”!

Schrijf je gratis in voor de online crusus

Gezocht! stagiair communicatie

Wij bieden een uitdagende stageplaats met veel ruimte voor initiatief, verantwoording en zelfstandigheid binnen vastgestelde kaders waar je meewerkt aan de uitvoering van het marketingcommunicatieplan.

Het Bio Base Europe Training Center

Het Bio Base Europe Training Center richt zich met name op het faciliteren van events en bijeenkomsten binnen de biogebaseerde en duurzame economie en technologie. Deze unieke locatie met haar groene identiteit biedt alle mogelijkheden voor vergaderingen, trainingen, workshops, congressen, symposia, netwerkbijeenkomsten of andere evenementen.

Werkzaamheden

Trainingen worden vooral georganiseerd door het Competence Development Center, onderdeel van Bio Base Europe Coöperatie, een inkooporganisatie voor Yara, Trinseo, Dow en Cargill. Ook voor het CDC is het maken en uitvoeren van een communicatieplan aan de orde. Waar mogelijk zal in de uitvoering zoveel mogelijk synergie worden gezocht met de uitvoering van de marketingcommunicatie-activiteiten van het Training Center. Als stagiair mag je meedenken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. En dit samen in een communicatieplan gieten. Vervolgens zal ook deze uitgevoerd moeten worden.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– Analyse en inventarisatie

– marketingcommunicatie

– internetcommunicatie (inclusief social media)

– (evt grafische werkzaamheden)

Uiteraard is er goede begeleiding aanwezig.

Algemene werkzaamheden en ondersteuning

Het Training Center faciliteert trainingen, opleidingen en events. Ook zijn er groepsbezoeken rondom de expositie. Onder algemene werkzaamheden vallen onder andere het volgende: klantencontact, gastheerschap, planning, baliewerkzaamheden en administratie. Daarnaast zorg je samen met de manager er voor dat alles vlekkeloos verloopt. Kortom je bent de rechterhand van de manager.

Functie eisen:

 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt ervaring met MS Office (Word, PowerPoint en Excel);
 • Je bent representatief;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je bent leergierig;
 • Loyaal en betrokken;
 • Flexibel;
 • Ervaring met het adobepakket is een pré.

Ben jij de versterking die wij zoeken? Twijfel dan niet en solliciteer door je CV en motivatie brief te sturen naar: Alexander.liekwie@bbeu.org

Gezocht! Stagiair directiesecretaresse/managementassistent

Wij zijn op zoek naar een stagiair directiesecretaresse/managementassistent niveau 4.

Functie omschrijving:

Als directiesecretaresse ben je op de hoogte van alles wat er binnen het bedrijf gebeurt. Zo help je mee bij het plannen en organiseren van zaalverhuren. Je helpt mee met notuleren, agendabeheer en het verwerken van de in- en uitgaande correspondentie. Het beheren van de telefoon en de mailbox spreekt voor zich.

Je werkplek is aan de balie, waar je dagelijks gasten ontvangt en te woord staat. Na het inwerken ben je verantwoordelijk voor het aannemen van reserveringen en de bijbehorende planning en bestellingen. Daarnaast zorg je samen met de manager er voor dat alles vlekkeloos verloopt. Kortom je bent de rechterhand van de manager.

Functie eisen:

 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt ervaring met MS Office (Word, PowerPoint en Excel);
 • Je hebt een vlotte en assertieve houding;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je bent leergierig;
 • Loyaal en betrokken;

Herken jij jezelf of iemand anders in dit profiel? Twijfel dan niet en solliciteer door je CV en motivatie brief te sturen naar: Alexander.liekwie@bbeu.org

Open dag Bio Base Europe Training Center – 14 mei 2016

Altijd al willen weten wat er nu gebeurt in dat groen-gestreepte gebouw in Terneuzen? Kom dan naar de open dag op 14 mei. In het kader van de “Europe om de hoek Kijkdagen” opent het Bio Base Europe Training Center haar deuren op zaterdag 14 mei van 12.00 – 16.00 uur aan de Zeelandlaan 2 in Terneuzen.

Doe de rondleiding door het duurzame gebouw. Kijk in het laboratorium. Loop door de interactieve expositie “Bio Base Experience”. Ga zelf aan de slag in de simulatieruimte. Doorloop les 1 van de MOOC (Massive Open Online Course) Bio Base Economy in een van onze leslokalen. Ook zijn er leerzame filmpjes te zien in het auditorium. Voor vragen staat het personeel klaar om deze te beantwoorden.

Bio Base Europe Training Center is het centrum voor duurzame economie en technologie. Binnen deze thema’s houdt het centrum zich bezig met “Training & Opleiding”, “Innovatie & Netwerken” en “Voorlichting & Expositie”. U komt toch ook langs?

 

slider1